کالای فیزیکی

سرخ رد رفتنت بود

سرخ رد رفتنت بود
کالای فیزیکی

سرخ رد رفتنت بود

۵۵٫۰۰۰۴۹٫۵۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

می‌خواهم بروم لای موهات
کمی شعر ببافم
ترانه‌ای شوم در رگ‌هات
تا صبح
غزل بخوانیم
بیایم روی شانه‌ات
مثنوی‌وار بچرخم
بعد
کمی آن طرف‌تر
در شیار صورتت
قرار بگذارم
دیر بیایی
در لب‌هات
اتراق کنم.