کالای فیزیکی

دوست داشتن اتفاقی نیست

دوست داشتن اتفاقی نیست
کالای فیزیکی

دوست داشتن اتفاقی نیست

۵۰٫۰۰۰۴۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

معرفی کتاب:

«دوست داشتن اتفاقی نیست» سومین مجموعه شعر مزدک پنجه‌ای این شاعر گیلانی است. اغلب شعرهای این مجموعه مضامینی اجتماعی دارند. شاعر در این کتاب به مقوله فرم و چندصدایی توجه ویژه داشته است.

پیش رفتیم

آن­قدر

پیش­رفته شدیم

دست ِ پیش گرفتیم

پس

هر چه پیش­روی کردیم

مرزها به تاریخ بازنگشتند

بخواب کودکم!

پیش­بینی مرگ، کار ساده‌­ای است

گاهی در قهوه ی قجری لبی پیشاهنگ می­شد

باید از خواب­های پریشان فاصله گرفت

تاریخ، پیش­گوی خوبی است

ما پیشاپیش خزان به بهار رسیده بودیم

در یک پیش­دستی تاریخی!