کالای فیزیکی

زنی که صدای انقباض موهایش را می‌شنید

زنی که صدای انقباض موهایش را می‌شنید

زنی که صدای انقباض موهایش را می‌شنید

ناموجود
اضافه به سبد خرید

معرفی کتاب:

«زنی که صدای انقباض موهایش را می‌شنید» عنوان مجموعه داستانی از «افروز جهاندیده» است. جهاندیده از جمله نویسندگان جوان و با استعداد جهرمی است که داستان «لکه‌های لیوان» از این مجموعه به مرحله نهایی جایزه «صادق هدایت» در سال ۱۳۹۴ راه یافت. هم چنین داستان «آغوش تاریکی» از این مجموعه در سال ۱۳۹۵ حائز رتبه نخست جایزه «نقطه سر خط» شد. جهاندیده به شکل حرفه‌ای از سال ۱۳۹۱ به عنوان نویسنده‌ی داستان کوتاه شروع به کار کرده است. در حال حاضر از نویسندگان بخش صباکارتون رادیو سراسری صبا است. این مجموعه از ۲۴ عنوان داستان کوتاه تشکیل شده است.
بررشی از داستان«لکه‌های لیوان» او را از نظر می‌گذرانید:

«زن چشمش به پرونده‌های توی قفسه می‌نشیند سرجایش روی کاناپه. دست‌هایش را گهواره می‌کند. طوری که انگار چیزی روی دست دارد. صدایی مانند؛ شششش، از گلویش خارج می‌شود. مددکار از پشت میزش، گهواره‌ی کوچک دست‌های زن را نگاه می‌کند که آرام­ آرام تکان می‌خورد.کلاهِ نوزاد توی باد چرخ می‌خورد و می‌افتد کف خیابان. نگاه نمی‌کند که ببیند کلاه از چند متری سقوط کرده. گریه‌ی بچه، مثل غده‌ای توی سرش ذق می‌زند، گهواره‌ی دستانش که بچه را در خود دارد را بالای نرده‌های بالکن گرفته؛ جایی که جاذبه‌ی زمین بی‌هیچ نقصی کار خودش را می‌کند. باد گوشه‌های پارچه‌ی سفید قنداقی را تکان می‌دهد.»